pondělí 7. srpna 2017

Pohanství versus islám/křesťanství

Lidem, kteří jsou toho názoru, že se zde rozmáhá Islám, jelikož ustupuje Křesťanství:

Evropané Křesťanství sami odvrhli, protože to není jejich vlastní náboženství. Křesťanství je náboženství, které není spojeno s evropskou krví a půdou. Po 2000 letech násilného obracení na křesťanskou víru zde máme Evropu, která Křesťanství odmítla pro jeho „nekompatibilitu“ s evropskou krví a půdou, s evropským duchem. Stále je zde však zakořeněná křesťanská morálka a duchovně vyhořelí lidé neví, čím Křesťanství nahradit.
Jsem toho názoru, že...

...každý strom bez kořenů uschne a umře. A když to víte, tak v první řadě víte také to, proč bylo vytvořeno Křesťanství. Naše přirozenost nemůže být potlačována věčně. Jediná věc, kterou (ONI) mohou udělat, aby odstranili Pohanství, je odstranit NÁS... (a zdá se, že pro dosažení tohoto cíle masovou imigrací vynakládají veškeré své síly).

Vše co potřebujeme udělat, abychom Evropanům připomenuli jejich kořeny, je tak říkajíc „ukázat jim Wotana“:

„Ukaž lidu Wotana a osvítí jeho ducha“
- C. G. Jung

Ukažte lidem jejich vlastní dědictví a oni poznají, že je jejich vlastní a vzpomenou si, kým jednou byli: hrdými, šťastnými, zdravými a úspěšnými pohanskými Evropany.

Žádné komentáře:

Okomentovat