středa 31. března 2010

Balóny nad Hodonínem za války

Balóny nad Hodonínskem
V průběhu prvních tří až čtyř let války se nepřátelské letectvo nad Hodonínem neobjevovalo tak často. Ovšem byly poměrně často dokumentovány a hlášeny nálezy britských balónů, jež byly většinou vybaveny letáky či pumou. Většina těchto balónů létala z Británie.

První balóny:
Vůbec první hlášení v četnických úřadovnách a úřadovnách jihomoravského gestapa o šíření letáků z nepřátelských balónů se objevuje 20.ledna 1941. V tu dobu se nad obcemi Nechvalín, Lovčice a Žďánice objevuje jeden balón, z něhož jsou pomocí časovacích přístrojů vyhazovány německy tištěné letáky.

Obyvatelstvo na pokyn četnictva tyto letáky posbíralo a odevzdalo četníkům. Celkově bylo odevzdáno 398ks letáků. Ty byly poslány na úřadovnu Gestapa v Uherském Hradišti.

Během sbírání bylo zjištěno, že: ,,...byly shozeny vždy ve vzdálenosti asi 400 metrů od sebe a to po přibližně 20 kusech, což nasvědčuje tomu, že letáky mohly býti samočinně z balónu shazovány...´´
Počty nalezených letáků se postupně jen a jen zvyšovaly, ovšem kuriozita měla přijít až za pár dní.

Nálezy balónů na Jižní Moravě:
S postupně trvající dobou války se počty nalezených balónů jen zvyšovaly. Pro lepší představu slova vylepšovaly, možná postačí tyto údaje. Nejedná se o stovky balónů, ale na vnitřní území Německa jako je Protektorát je to dost.

V průběhu roku 1942 byly hlášeny tyto nálezy:
-13.února 1942 (Sobůlky)
-23.září 1942 (Sobůlky)
-24.října 1942 (Osvětimany)
-8.prosince 1942 (Dubňany-zapleten v elektrickém vedení)

Další nálezy byly i roku 1943:
-13.února (nalezeny tři balóny u obcí Bohuslavice, Karlín, Nenkovice)
-28.března (spatřen zamotán v elektrickém vedení poblíž inter. tábora ve Svatobořicích)*
-30.března (spatřeny dva balóny nad obcemi Bohuslavice a Karlín)

*Balón byly sejmut a odvezen na úřadovnu Gestapa v Brně

Další nálezy byly hlášeny četníkům i v průběhu dubna až srpna 1943. I tentokrát byly nalezeny britské balóny s připevněnými zápalnými bombami (ty byly i často vybaveny časovou roznětkou).

6.dubna 1943 způsobil jeden balón s touto výbavou jeden velký a několik menších požárů ve vracovském lese. 11.dubna byl zase poblíž Ždánic nalezen další balón. Balón byl předán četníky ze Ždánic Gestapu  i s hlášením, celkově stručným:

,,...neznámými osobami nalezen balón s připevněným kanystrem z plechu, jež obsahoval 5 litrů petroleje...´´

Stejného dne byl hlášen i další nález a to opět balónu britského původu, nalezený poblíž Strážovic. Opět se zápalnou směsí. Balón byl zajištěna odvezen gestapem z Uherského Hradiště.

Další nález byl u obce Milotice 22.května 1943, kdy byl údajně nalezen balón neznámého původu. Další nálezy jsou zdokumentovány i kyjovským četnictvem a to u obcí Vracov, Strážovice, Nechvalín a Šardice a 10.srpna u obce Dražůvky.

Zajímavostí jsou i balóny, jež byly hlášeny i v roce 1944. Tím je myšleno, že se tyto balóny objevovaly v době, kdy mělo nad skoro celou západní a střední Evropou nadvládu spojenecké letectvo a díky tomu byly akce balonů v tuto dobu už více než nulové.


Balóny nad Hodonínem:
použití balónů Spojenci nad Jižní Moravou je celkem časté (vzhledem k neúčinnosti), proto překvapí, že v okolí Hodonína byly hlášeny pouze dva případy nálezů balónu. A ve stejnou dobu!

První byly nalezen 17.srpna 1942, když k 19. hodině večerní oznámila četnická stanice Gestapu, že byl nalezen balón. Jeho objevitelem byl F.Hořín z Těšic č.71, když se mu podařilo objevit s pšeničném poli severovýchodně od Těšic zápalnou pumu a balón. Po telefonickém oznámení tuto věc převzalo brněnské Gestapo.

Podle oficiální zprávy Gestapa se jednalo o balón britského původu o průměru 2metry s připevněnou bombou. Ta byla časována britským elektrickým zapalovačem. Po podrobnějším ohledání byly uprostřed bomby nalezeny čtyři obdélníkové(12x12cm každý) balíky TNT propojené drátem. Ovšem složení bylo i pro specialisty Gestapa záhadou, protože se jednalo o pro ně neznámou směs, jež se skládala z dřevité vlny a vlnou napuštěnou neznámou chemikálií.

Další ,,hodonínský´´ balón byl objeven lesním dělníkem  26.srpna 1942 v lese u Červených domků přímo v Hodoníně. Nález převzali němečtí četníci.