pondělí 7. srpna 2017

Britský žalobce v Norimberku o Německu

'Hitler a německý lid nechtěli tuto válku. Neodpověděli jsme na různé Hitlerovy nabídky míru. Teď musíme přiznat, že měl pravdu. Místo spolupráce s Německem, kterou nám nabídl, nyní proti nám stojí obrovská, imperialistická síla Sovětů. Stydím se, za to vidět stejné záměry, ze kterých jsme obvinili Hitlera, nyní pokračují pod jiným jménem.''

-Sir Hartley Shawcross, britský hlavní žalobce v Norimberku

Churchillova genocida v Indii

Rok 1943, Indie - na ulicích leží mrtví či umírající Indové na vyhladovění, když nechal předtím W. Churchill násilně zabrat jejich potraviny a hlavně obiloviny s rýží, tvořící většinu již nedostatečných potravin.
Jednalo se tedy o genocidu 5 milionů Indů, jelikož Churchillovi muselo být nanejvýš jasné co se bude dít, když zde sebere obyvatelstvu drtivou většinu již nedostatkových zásob ...
A otázky na konec:
- slyšeli jste o této genocidě nebo furt slyšíte jen o chudácích Židech?
- proč za tento čin s jasným následkem částečné genocidy Churchill ani nikdo jiný z jeho vlády nebyl potrestán ve stylu Norimberku?
- víte, že tyto události byly jedním z důvodů, proč Indové začali vstupovat do německých a japonských vojenských oddílů s cílem bojovat proti britské nádvládě?
- když lžou v tomto či to tají, proč bychom jim měli věřit to, co dodnes tvrdí o své ,,pravdě"?

Helouvín' vs. keltský svátek Samhain

Blíží se nám ,Helouvín' ale o co se jedná? (Jde o můj skromný názor)
Je to původně keltský svátek, ale nikoliv v dnešní podobě - to co předvádí Američané již nemá s původním keltským svátkem nic společného..... Nebo alespoň si nemyslím, že Kelti běhali ve směšných (neplést s legračními) maskách, uctívali vampýry, vlkodlaky s oživlými mrtvými a v rámci ,slavností' si do vydlabených dyní dávali bonbóny atd.
Naopak je to srovnatelné s našimi Dušičkami, kdy se uctí mrtví předkové a vzpomíná se na ně ....
I když se objeví takoví, kteří mu dají opět křesťanskou podobu a argumentují názvem svátku kdy má znamenat All Hallows Eve, což je až novější upravené pojmenování ...
Ony i Vánoce dřív nebyly Vánoce (pojmenování a styl oslavy je někdy z 19. století?), nýbrž byl slaven pohany jako zimní slunovrat (konec jednoho období a příchod druhého) ...

Polsko - německé vztahy za Pisuldskeho

Tiskovina polské nacionální socialistické strany z roku 1933. O tomhle se moc nemluví, že Poláci měli velmi dobré vztahy s Německem, zejména v době, kdy ještě žil polský maršál Pilsudsky. Škoda, že se jen stali obětí britské politiky, která je na strčila proti Německu. Oni by se určitě domluvili ohledně palčivých problémů jako vybudování koridoru přes Polsko do východního Pruska na náklady Německa a národnostní problémy menšin, které rostly v Polsku ...

6.6.1944 - prohra Evropy

kdyby vojáci 6. června 1944 viděli, co svou odvahou uvádí do pohybu, odhodili by pušky a přidali se k obráncům. Na otřepané reakcionářské nesmysly už nám nezbývá čas. Je třeba říct, že Američané, Britové a další padlí v Normandii nezemřeli pro nic. Jejich smrt učinila životy jejich potomků horší a zajistila jim zánik ve vlastních zemích. Zemřeli, aby mohl zemřít Západ.
Bez ohledu na to, koho považujeme za zodpovědného za současnou mizérii Západu, je úkolem současné generace zvrátit výsledek té hrozné Druhé západní občanské války. Ve jménu krve prolité před 70 lety na obou stranách musíme zajistit, aby nejhorší prohra Evropy nebyla její prohrou poslední.
„Příště budeme bojovat bok po boku.“Gregory Hood

Proč neposílat pomoc do Afriky a uprchlíky odmítat z pohledu Evropy


Uplynuly tři roky (plus dva dny) ode dne, kdy prezident Zimbabwe Robert Mugabe nařídil 24.11.2013 předat »černým lidem« farmy vedené a vlastněné zbytky bílé komunity v Zimbabwe, a předat i firmy a podíly ve firmách černým Zimbabwanům.
Již před tímto úžasným rozhodnutím museli bílý farmáři doslova bojovat o přežití. A pokud píši bojovat, tak to nemyslím obrazně. V roce 2013 4.500 bílých farmářů v Zimbabwe, z nichž většina byla potomky Britských osadníků, případně Bůrů, kolonistů, kteří přišli z Jihu Afriky. Musela buďto; doslova bojovat o přežití a nebo utéct ze země. Lidé, jejichž předkové 112 let kultivovali a zásobovali Afriku jídlem, museli opustit Zimbabwe.
Původní obyvatelé Království Mapungubwe (9. – 14. století), které se nalézalo na území dnešní Zimbabwe, určitě nebyli žádní svatouškové. Ale čile se věnovali obchodu se zlatem, slonovinou a otroky s Araby. Skládalo se z etnik Pedi, Sotho a Shona. Zůstali po nich starověké památky, kamenné stavby chráněné UNESCO. A docela jistě to tedy nebyli dnešní černí obyvatelé této země.  
Zhruba roku 1300 – 1600 kdy vzniklo Velké Zimbabwe, které se nacházelo i na části dnešního Mosambiku, a po osidlování země Portugalci, Shona civilizace zanikla. Portugalci převzali bez skrupulí jejich obchodní cesty a obchodování s Araby jak v obchodu se slonovinou, tak zlatem, tak i otroky. Mezi tím, již přijíždí také bílí osadníci jak z Británie, tak z kolonisté z jihu Afriky. Tedy Afrikánci - Burové. Směs Holanďanů, Němců, Vlámů, i Francouzů + již zmiňovaní Britové.  To vše v 17. Století. Roku 1821 přichází etnikum Zulu, kteří dnes žijí na území Zimbabwe.

Každopádně, roku 1980 byla vyhlášena nezávislost na Velké Britániia, a Zimbabwe dostává svého prvního prezidenta jménem Canaan Sodindo Banana. Po sedmi letech odchází a na trůn (zde to opět lze použít doslova) dosedá Robert Gabriel Mugabe, který zastával od roku 1980 úřad premiéra. Jeho úřad se jmenuje prezidentský úřad, ale rozhodně si jej nelze spojovat s funkcí prezidenta, kterou známe ze západní civilizace. V roce 1980 také přišla pozemková reforma, a bylo vyvlastněno 46,5% půdy, kterou vlastnili bílí farmáři. Z 6000 farmářů se stali bezzemci. Vláda Velké Británie se průběžně snaží kompenzovat farmářům jejich ztráty a v roce 1997 se vláda Britského premiéra Toniho Blaira rozhodne zastavit vyplácení kompenzací.  V roce 2000 a to konkrétně 6. Dubna 2000 je vydán v Zimbabwe zákon, který umožňuje vyvlastňování půdy. Takže vše bez jakékoliv náhrady.

Dostáváme se k roku 2013, k 24. Listopadu.
Všichni dostali pouhý měsíc na to, aby dobrovolně vydali svůj majetek a odešli ze země. Pokud ne, budou zabiti. A skutečně byli farmáři zabíjeni. Existují o tom stovky článků, které si můžete vyhledat sami.
Ekonomika Zimbabwe se zhroutila, a ze země odešlo 3,4 milionu obyvatel. Pozor, jde o ¼ populace země! Hyperinflace se roztočila a dosáhla na neuvěřitelných 231 milionů % v červenci 2008. To není překlep, to jsou reálná čísla. Peníze jsou naprosto k ničemu. Za nákladní auto plné bankovek, nemáte šanci koupit ani bochník chleba.

Obyvatelé Zimbabwe padají a umírají hlady, ačkoliv to byla dříve obilnice Afriky. Pan prezident Mugabe žádá bílé farmáře, aby se vrátili.
http://qz.com/458137/mugabe-is-asking-back-the-white-farmers-he-chased-away/

Proč by to kdo dělal? Chtěli si vládnout sami, mají přesně to co chtěli. Takže pokud pomřou hlady, bude to pouze jejich volba. Tančili a radovali se, když znásilňovali farmářky a jejich dcery, když věšeli farmáře, vypalovali jejich domy a vyháněli je ze země.

Tomu kdo pošle byť jediný dolar, jedinou libru, jedinou korunu, zkrátka jediný „fufník“ do Zimbabwe, zabavit veškerý majetek. A komplet sakum prdum to poslat do oné země na podporu těch chudáků, kteří se mají zle vlastní vinou. Pokud je někdo chce podporovat v tom, tak ať je tedy podpoří vším co má. A navíc, takovéto lidi poslat s jejich majetkem k Mugabemu, aby mohli pomáhat osobně.
Zde ve Velké Británii, stojí před ambasádou Zimbabwe u Trafalgar Square směrem na ulici Strand, po levé straně každý den davy lidí, kteří protestují proti Mugabemu tak, že sepisují petice, tančí, buší do bubínků, zastavují kolemjdoucí turisty, a nutí je pod petice se podepsat. Britové již tak naivní nejsou, a kašlou na podepisování těchto peticí. Země dnes spoléhá na dárcovství, a obviňuje bílé darebáky z toho, že se na ně vykašlali a nechali je na holičkách.
Tafadzwa Musarar, který za Zimbabwe žádá mezinárodní společenství o humanitární pomoc, požaduje navýšení dárcovství USA z 212 milionů dolarů na 352 milionů dolarů pro budoucí rok. Jinak hrozí zemi humanitární katastrofa. 5,2 milionů lidí hladoví. Viz odkaz.
 http://www.newsdzezimbabwe.co.uk/2016/11/zanu-pf-in-corrupt-food-for-votes-deal.html
Ano to je problém. Ale my jsme ho zavinili? My máme cítit vinu?
Také máte pocit, že takto je to zle?

Německé zbrojení a vojenská agrese - mýty vs. fakta


Stavy zbrojení v letech 1933-43 .... navíc prvotní zbrojení bylo směřováno na obranu hranic (ano, původní armáda čítala 100 000 mužů bez těžké výzbroje a to není ani na zabezpečení tří větších měst), proto je pravda, že Německo zbrojilo, ale v jakém smyslu - budování betonových i polních opevnění, lehkého tažného dělostřelectva a vojenských posádek obranného charakteru ....
To bylo to mohutné zbrojení a 20% v roce 1938 oproti roku 1933 by na tyto výdaje, jež jsem popsal i odpovídalo.
Navíc v roce 1938 německá armáda měla 52 divizí s různým stavem bojeschopnosti a 700 dělostřeleckých proti 600 bateriím, jež měla čs. armáda. Což při porovnání velikosti území mluví v neprospěch Německa.
Navíc Německá armáda měla oproti čs. armádě pouze dva vycvičené vojenské ročníky pěchoty, čs. armáda měla plně vycvičené ročníky narození 1918-20 plus starší ročníky včetně bývalých legionářů, čili plně vycvičené stavy pěchoty (a nejen ní) ....

To je to masivní zbrojení a německá útočná armáda?

Pohanství versus islám/křesťanství

Lidem, kteří jsou toho názoru, že se zde rozmáhá Islám, jelikož ustupuje Křesťanství:

Evropané Křesťanství sami odvrhli, protože to není jejich vlastní náboženství. Křesťanství je náboženství, které není spojeno s evropskou krví a půdou. Po 2000 letech násilného obracení na křesťanskou víru zde máme Evropu, která Křesťanství odmítla pro jeho „nekompatibilitu“ s evropskou krví a půdou, s evropským duchem. Stále je zde však zakořeněná křesťanská morálka a duchovně vyhořelí lidé neví, čím Křesťanství nahradit.
Jsem toho názoru, že...

...každý strom bez kořenů uschne a umře. A když to víte, tak v první řadě víte také to, proč bylo vytvořeno Křesťanství. Naše přirozenost nemůže být potlačována věčně. Jediná věc, kterou (ONI) mohou udělat, aby odstranili Pohanství, je odstranit NÁS... (a zdá se, že pro dosažení tohoto cíle masovou imigrací vynakládají veškeré své síly).

Vše co potřebujeme udělat, abychom Evropanům připomenuli jejich kořeny, je tak říkajíc „ukázat jim Wotana“:

„Ukaž lidu Wotana a osvítí jeho ducha“
- C. G. Jung

Ukažte lidem jejich vlastní dědictví a oni poznají, že je jejich vlastní a vzpomenou si, kým jednou byli: hrdými, šťastnými, zdravými a úspěšnými pohanskými Evropany.

Islámské národy v německé armádě vs. Spojenci

Překrucování historie muslimské účasti ve druhé světové válce aneb proč nám stále lžou?
Neustále se zde připomíná spolupráce mezi národními socialisty a muslimy za druhé světové války a poukazuje se na to, že oni zlí nacisti chtěli zabít všechny ostatní bok po boku, ovšem o první stránce mince se ovšem neříká vše a o druhé straně se raději nemluví vůbec ... Jak to bylo opravdu?

V německé armádě z muslimů sloužilo asi 5000 kalmyků, 180 000 Turkmenů, 110 000 Kavkazanů (ne všichni muslimové), a asi 60 000 Tatarů. Dále asi 8000 u 13. divize SS, u 21. divize SS to bylo max. 6000 mužů (divize ovšem trpěla velkou dezercí - jeden pluk ztratil dezercemi 1000 mužů z 1500). Poslední divize - 23. SS - měla podstav 8 000 mužů, většinu důstojníků tvořili Němci.

Čili v německých jednotkách bojovalo max. 400 000 muslimů.

Pro srovnání - v roce 1944 oddíly Svobodných Francouzů disponovaly 500 000 muži, z toho 300 000 muslimů, muslimové z Indie a Pákistánu pro britskou armádu představovali asi 2 500 000 mužů ve zbrani.
 V Rudé armádě sloužilo cca. asi 4 000 000 muslimů.

Počty jsou tedy 6 500 000 muslimů v armádách Spojenců vs. 400 000 ve službách OSY.

Čili se jde o zcela rozdílné počty a jedná se při srovnání NS a islámského dnešního terorismu pouze jako jednoho způsobu z mnoha, jak pošpinit Národní socialismus nelogickou teorií o podobnosti s dnešním např Islámským státem ....

Vikingské oslavy Yule

"Hostina Yule byla největší slavností v roce. Celý týden byla hojnost jídla, piva, medoviny, hodně smíchu, bitek a všude bylo plno mužů, kteří zvraceli do sněhu. Tehdy jsem se poprvé opil, ožral jsem se tak, že jsem nad sebou ztratil kontrolu, nohy mě neunesly, jen jsem ležel a sténal s hučící hlavou a Ragnar se bouřlivě chechtal a nutil mě vypít další medovinu, až jsem se pozvracel. Soutěž v pití vyhrál pochopitelně Ragnar a Ravn zatím rytmicky přednášel dlouhou výpravnou báseň o nějakém pradávném hrdinovi, který zabil obludu a potom matku té příšery, která byla ještě děsivější než její syn, ale byl jsem příliš opilý na to, aby jsem si z toho velmi zapamatoval."

The Last Kingdom (Bernard Cornwell)

Fasces

Lidé si dnes často ani neuvědomují, kolik pohanských symbolů dodnes používá naprosto běžně naše kultura a civilizace. Například tv. „liktorské právo“ – čili fasces. Tento symbol nosili v republikánském i císařském Římě liktoři, což byli členové ochranky vysokých úředníků. Fasces je svazek dvanácti prutů obepínající sekeru a Římané ho převzali ještě od Etrusků. Význam je ten, že právo umožňovalo úřadům uvalit na viníka tělesný trest (pruty), ale také ho popravit (sekera). Ano, tento symbol je používán jako znak spravedlnosti v naší kultuře dodnes. Spravedlnost lze totiž nařídit. Fasces dal také vzniknout názvu fašistického hnutí, když ho za svůj přijal Benito Mussolini. Nicméně, fasces má dodnes ve znaku i Francouzská republika, řada latinskoamerických států a v USA se o “svazek“ na mnoha sochách opírá jak George Waschington, tak Abraham Lincoln.

Ilustrace: Gustav Krum.

Hercynský les

"V severních krajích je Hercynský les, s duby obrovské velikosti, které byly celý čas ponechány nedotknuté a které vznikly na počátku světa. Je skutečně největší a díky svému téměř nesmrtelnému stavu je nejohromnějším jevem vůbec. Netřeba zmiňovat fakta, jež by se zdála nepravdivá, je však skutečností, že kořeny dubů se proti sobě velkou silou tlačí, a tím pozvedají pahorky, anebo pokud je půda nedoprovází a nepřemístí se spolu s nimi, pokřiví se kořeny do výšky větví a vytvoří prostor k průchodu jezdeckým eskadrám."
Gaius Plinius Secundus (23 n. l. - 79 n. l.) takto popisuje divoké, zdánlivě neprostupné pralesy střední Evropy. Je však pouhým mýtem, že se Římané báli lesů. V jejich domovině na Apeninském poloostrově v podhůří Alp i v čase Republiky a Impéria bylo hlubokých lesů dost a místní odvedenci do legií s nimi měli jistě co do činění. V Pliniově době už také romanizovaní Galové běžně vstupovali do římských pomocných sborů a v jejich vlasti bylo lesů ažaž. Podobně tomu bylo například i u Ilyrů v římských službách a také Iberové z Pyrenejí byli na pralesy zvyklí. Přesto však Římané projevovali takřka posvátnou úctu k obřím dubům v Hercynském lese. Jak by ne – vždyť i pro ně byl dub zasvěcen Hromovládci, kterému říkali Iuppiter.
Ilustrace: Enrico Marini.

Kdo byl Kennedy a proč musel být odstraněn?

Americký prezident Kennedy byl velký obdivovatel národního socialismu a osoby Adolfa Hitlera. Později chtěl prosadit podobný ekonomický model v USA. Chtěl omezit vliv FED, krýt dolar stříbrem a přestat financovat Izrael. Nakonec za to zaplatil životem.

''Po navštívení těchto míst, jednoduše pochopíte, že během pár roků se Hitler vynoří z nenávisti, která ho obklopuje jako jednu z nejvýznamnějších osobností, která kdy žila, měl kolem sebe tajemství, o tom jakým způsobem žil a jakým způsobem zemřel. Toto bude žít a nadále růst. Měl v sobě to, z čeho se rodí legendy.''

-John F. Kennedy, ve svém deníku během návštěvy Německa, 1.8.1945

Konec starého světa

Původně jsem níže uvedené psal pod příspěvek o tzv. Modré velrybě, ovšem ve výsledku se to hodí i na současnou migrační krizi a aktuální dobu.

Příspěvek:
Na jednu stranu smutné, na druhou stranu když tohle jsou ochotni udělat jen kvůli ,, hře" tak je možná dobré, že existuje - aspoň se svět zbaví pár duševních mrzáků  ...
Já mohu děkovat za první roky života strávené na hřišti s kamarády, herních aktivit a šťastně prožité dětství. Když vidím co se dnes děje kolem mě a co stává ,,morálním" a přijatelným, žádný div když vyhyneme, možná, že už opravdu evropská civilizace dala světu to nejlepší co mohla a současně s jejím stárnutím a vymíráním jsou tohle již pouze vedlejší znaky jejich častěji viditelnějších smrtelných křečí ...

Dodatek:
Ať chceme nebo ne, Evropa jak ji známe je stará přes 2000 let a prošla mnoha myslitelnými i méně známými formami vlád, státních útvarů i stěhování národů a bratrovražedných konfliktů. Že by tedy skutečně již Evropa dosáhla svého vrcholu a nyní nás již čeká ona hranice okraje propasti?

Proč neslavit 8. Květen

Neslavíme 8. Květen, jelikož je dnem prohry a počátku zániku. Je to den, kdy byla neevropským kapitálem zničena Říše, jež si zakládala na tradicích, čistotě myšlenky a hodnotách národů bílé rasy.
Ne, že nenávidím jiné rasy, jiná etnika. Pouze jsou mi jejich kultury, jejich tradice a způsob života cizím a nikdy jej nebudu moci přijmout za své.
Naopak doba Říše bílému člověku nabízela rozvoj jednotlivce, tvorbu rodinných svazků, rozvoj národů, rozvoj naší rasy. Z Evropy se měla stát jednotná Říše pro příslušníky evropské bílé rasy a jejich potomstvo. Dnes se ona neo-Evropa stala vším, jen ne domovem bílých národů.

 Bílý člověk má být přistěhovalectvím, vykořeněním původní evropské kultury a multikulturním myšmašem zlomen, ohnut a postupně nahrazen novým typem člověka - multirasovým křížencem bez historie, tradic, kultury, hodnot ...

8. květen neslavím - má rasa v tento den nezvítězila, naopak uvěřila lžím a slibům synů Satana a sama započala dobrovolně svou sebevraždu.

Má léta u Waffen-SS

Má léta u Waffen SS - Kees van Rijn
(Kees van Rijn se narodil 30. prosince 1925 v nizozemském Vleutenu. Ve věku 16 let začal s výcvikem a vzděláváním u Waffen SS. Později se stal příslušníkem páté Waffen SS Panzer Grenadier Division Wiking (pancéřová granátnická divize). Je nositelem železného kříže 1. třídy, železného kříže 2. třídy, bronzové přezky za boj zblízka (Nahkampfspange), stříbrné medaile za zranění (Verwundeten Abzeichen Silver) a pěchotní útočné bronzové medaile (Infanterie Sturm Abzeichen Bronze). Bojoval v Rusku, Polsku, na Kavkaze, v Německu, Belgii, Jugoslávii a v dalších zemích.)
Mějte úctu, obdiv a respekt k velkým mužům minulosti, jako byl Adolf Hitler. Ale pamatujte, že nemůžete řešit naše problémy tím, že je budete napodobovat.
Oni žili v jiné době a jednali tak, jak to v danou chvíli považovali za nejlepší. Poučte se z jejich moudrosti, přeneste jí na naší moderní dobu a pak tvrdě pracujte. Provolávání "Heil Hitler", vytahování vlajek se
svastikou a pití spousty piva není odpověď. Děláním těchto věcí nic nevyřešíme. Když si vezmete špinavé boty, špinavé roztrhané džíny, slintáte s půllitrem piva v ruce a řvete pod obrazem Hitlera "Sieg Heil", je to k těm velkým mužům minulosti neuctivé. Takovým chováním jim nevzdáváte hold, ale hanobíte je! Chovejte se jako opravdoví Nacionální Socialisté a buďte hodni svastiky i Nacionálního Socialismu.
Je pěkné mluvit o historii a můžete se z ní poučit, ale teď se musíme dívat do budoucnosti.
To, co musíme udělat, je zastavit všechny ty lži, které jsou rozšiřovány o našich vojácích a musíme to udělat rychle! Když se chováte jako praví bílí lidé, napodobujete velikost těchto
velkých mužů a ničíte lži, že Nacionální Socialisté byli špatní a zlí lidé. Tito lidé položili své životy, aby miliony takových, jako jste vy, měly šanci žít. Teď musíte svými činy uctít jejich
památku. Je to vaše povinnost!
Dokud budu živ, mé dveře budou otevřené pro všechny mladé s dobrými úmysly. Můžou mě přijít navštívit a já se jim pokusím pomoci radami i činy, pokud to bude v mých silách.
Můžu požádat o pomoc i ostatní staré kamarády. Tím budu přispívat k položení silných a dobrých základů, na kterých musíme vybudovat nový národ. Na to nebudu nikdy příliš starý ani unavený.
Kees van Rijn, leden 1996

Nadčlověk versus podčlověk


Tady zmíním toho prvního - jmenuje se Marcus Carvey, byl to vydavatel, novinář, podnikatel, bojovník za černý nacionalismus a zakladatel Mezinárodního Černošského Pokrokového a Afrického společenského spolku.
Carvey nejvíce připomínal jak je důležité zastaní názoru Zpátky-Do-Afriky hnutí Rastari, které povzbuzovalo lidi afrického původu vrátit se do jejich dědičné mateřské země. Carvey zmiňoval, že hledá ty s Africkým původem pro spasení Afriky a pro opuštění koloniálních mocností.
Carvey nebyl zastáncem černé nadvlády, ale zastáncem zlepšení rasy. Na ohlasy k návrhu na to, že chtěl vzít všechny Američany Afrického původu zpět do Afriky řekl: ,,Nechci vzít všechny černochy zpátky do Afriky, jsou černoši, kteří jsou zlí a nic dobrého by tam nedělali."

Německo musí zemřít

Německo musí zemřít! Kniha amerického židovského podnikatele, vydaná v roce 1941, kde se zasazuje o genocidu německého lidu.
Kniha vydána rok předtím, než Spojené státy vstoupily do války a také dlouho předtím než německá vláda začala umisťovat židy do koncentračních táborů.
A také rok předtím než se měla konat konference ve Wansee, o jakémsi údajném násilným  konečném řešení.
Tuto 96 stránkovou knihu s radostí zachytil německý šéf propagandy Goebbels. V Berlínském deníku Der Angriff 23.7.1941 se psalo o ďábelském plánu vyhlazení německého národa a že Kaufmannovo dílo je starozakonní nenávistí. Miliony kopii knihy v německém jazyce byly na pokyn Goebbelse vydány aby varovali Němce z jejich možného osudu pokud bude válka ztracena. Hitler údajně četl kopii v srpnu 1941 a zároveň dal svolení aby Židé nosili žluté rukávy, Goebbels to změnil na žluté hvězdy.