pondělí 7. srpna 2017

Fasces

Lidé si dnes často ani neuvědomují, kolik pohanských symbolů dodnes používá naprosto běžně naše kultura a civilizace. Například tv. „liktorské právo“ – čili fasces. Tento symbol nosili v republikánském i císařském Římě liktoři, což byli členové ochranky vysokých úředníků. Fasces je svazek dvanácti prutů obepínající sekeru a Římané ho převzali ještě od Etrusků. Význam je ten, že právo umožňovalo úřadům uvalit na viníka tělesný trest (pruty), ale také ho popravit (sekera). Ano, tento symbol je používán jako znak spravedlnosti v naší kultuře dodnes. Spravedlnost lze totiž nařídit. Fasces dal také vzniknout názvu fašistického hnutí, když ho za svůj přijal Benito Mussolini. Nicméně, fasces má dodnes ve znaku i Francouzská republika, řada latinskoamerických států a v USA se o “svazek“ na mnoha sochách opírá jak George Waschington, tak Abraham Lincoln.

Ilustrace: Gustav Krum.

Žádné komentáře:

Okomentovat