středa 31. srpna 2011

Operace Barbarossa - poměr sil před 22.červnem?

Poměr tankových sil na východní frontě 22.června 1941 před zahájením německého útoku


Samotná otázka poměru tankových sil je velkým otazníkem. Většina evropských států uvažovala o velkém množství tanků, ovšem malý počet tanků moderních. Přesný opak byla německá armáda, jež měla své tanky vyčíslována velmi přesně s důrazem, že se jedná o velmi ,,moderní stroje".

Tyto řeči se ovšem velmi vzdáleně lišily od skutečnosti. Němci už za války tvrdili, že Rudá armáda disponuje asi 30 tisíci tanky. K tomuto číslu se vyjadřuje jedna Hitlerova poznámka: ,,Kdybych věděl, že Rusové mají tolik tanků, nikdy bych tuto válku nezačínal." Je důležité poznamenat, že Guderian ve své knize Achtung panzer! uvádí asi 10 000 sovětských tanků. Do svého rukopisu si poznamenal celých 17 000, ale jemu samotnému se zdálo toto číslo příliš přehnané.

Dnes je více než jasné, že Německo podcenilo sílu sovětské armády. Při oslavě narozenin finského maršála Mannerheima v červnu 1942 si Hitler postěžoval:
...rozsah nebezpečí, které hrozilo, můžeme teprve teď začít posuzovat. Sami jsme nevěděli, jak je tento stát vyzbrojen...Doposud jsme zničili přes 34 000 tanků. Kdyby mi někdo z mých generálů tvrdil, že některý stát má přes 34 000 tanků, tak bych mu řekl: Vážený pane, vy vidíte všechno dvojitě nebo deseteronásobně. Vy jste se zbláznil. Vy vidíte strašáky...

Potom Hitler poukazoval na masovou možnost výroby tanků Sovětským svazem:
...Nalezli jsme také továrny, např. v KI - je tam továrna na tanky, ve které pracuje na směny přes 30 000 pracovníků. Po úplném dokončení tam mělo pracovat přes 60 000 dělníků. A to je jedna jediná továrna na tanky! ... Gigantická továrna! Dělnické masy tam ovšem žijí jak zvířata...

Dnes je více než jasné, že Němci vůbec nemuseli ve svých tvrzeních vůbec přehánět. Sám Stalin ve svém dopise Roosevetlovi v srpnu 1941 se přiznal, že má k dipozici přes 24 000 tanků.Ovšem o skutečných počtech sovětských tanků, jež měla Rudá armáda ve výzbroji, se začalo diskutovat až v 80.letech a počátkem 90.let byly odtajněny materiály, jež dokážou určit počty tanků přesněji. V publikaci Grif sekretnosti sňat z roku 1993 se mluví o 22 600 sovětských tancích na počátku června 1941. Podobné číslo udává zase kniha 1941 god: Uroki i vyvody z roku 1992 udává podobné číslo- 23 000 tanků.
Představu o sovětských tankových silách představuje tabulka vypracovaná na základě z archívů, zveřejněná v časopise Vojensko-historickém žurnálu č.11/93 N.P.Zolotov a S.I.Isajev:

Vojenský okruh:
 1) Celkový počet tanků: 2) Úplně nové: 3) Používané-bojeschopné:  
4) Menší opravy: 5) Nebojeschopné:

Západní vojenské okruhy:
Leningradský- 1) 1857   2) 7       3) 1536   4) 210    5) 104
Pobaltský-      1) 1549   2) 378   3) 896     4) 203    5)   72
Západní-         1) 2900   2) 470   3) 1722   4) 385    5) 323
Kyjevský-       1) 5465   2) 1124 3) 3664   4) 379    5) 677
Oděský-          1) 1011   2) 178   3) 565    4) 151    5) 117
______________________________________________________
Celkem:         1) 12 782  2) 2157  3) 8383   4) 1247   5) 995

Jižní vojenské okruhy:
Zakavkazský- 1) 877   2) 6  3) 711   4) 122    5) 38
Středoasijský- 1) 363   2) 0  3) 288   4) 44      5) 31
______________________________________________________
Celkem:         1) 1240  2) 6  3) 999   4) 166   5) 69Dálněvýchodní vojenské okruhy:
Dálněvýchodní- 1) 3201   2) 191     3) 2772   4) 134    5) 104
Zabajkalský-     1) 2496   2) 131     3) 1943   4) 232    5) 190
______________________________________________________
Celkem:            1) 5697    2) 322     3) 4715   4) 366   5) 294

Vnitřní vojenské okruhy:
Archangelský-      1) 26      2) 9      3) 16       4) 0       5) 1
Moskevský-         1) 1173  2) 29    3) 920     4) 150   5) 74
Povolžský-           1) 443    2) 28     3) 307    4) 86     5) 22
Orelský-              1) 321     2) 23     3) 176    4) 78     5) 44
Charkovský-        1) 305     2) 27    3) 193     4) 35     5) 50
Severokavkazský-1) 157     2) 0      3) 133     4) 14     5) 10
Uralský-               1) 53       2) 0      3) 48       4) 3       5) 2
Sibiřský-               1) 216    2)10     3) 189     4) 5       5) 12
_________________________________________________________
Celkem:            1) 2694    2) 126     3) 1982   4) 371     5) 215Opravny sovětské armády:
Celkem:            1) 677     2) 0        3) 0         4) 0        5) 677

Sklady sovětské armády:
Celkem:            1) 16      2) 0         3) 1        4) 7         5) 8Celkový počet tanků v sovětské armádě 1.6.1941 a 22.6.1941:
Celkem 1.6.:     1) 23 106 2) 2611   3) 16 080  4) 2157   5) 2258
Celkem 22.6.:   1) 23 312

Celkově měli Sověti kvantitativní převahu na Němci. Ovšem toto číslo bývá zpochybňováno technickou zaostalostí některých typů sovětských tanků oproti německým. Celkově je to hloupost. Podle oficiální sovětské histografie měla Rudá armáda k dispozici na počátku války s Německem 1861 moderních tanků T-34 a KV. Němci neměli ani jeden tank s podobnými parametry. Jenom v západních vojenských okruzích bylo celkem 2363 úplně nových-ještě nenasazených tanků-většinou rok výroby 1940-41.Z předchozího příspěvku je možno si udělat přehled o početní síle Rudé armády. Jak na tom byl ale její německý protivník???

Ten mohl nasadit do války se SSSR i 1000 zastaralých tanků Pz.I a II a 800 tanků Pz.35(t) a 38(t). O jejich valné bojeschopnosti v podmínkách, jež nastavila východní fronta, svědčí to, že byly do poloviny roku 1942 staženy z oblasti bojů a předány policejním jednotkám a jednotkám v týlu či na odpočinku.

Za potažmo ,,moderní tanky´´ na německé straně lze považovat tanky Pz.III a Pz.IV, s tím, že slovo moderní je zde dost nadsazené. U tanků Pz.III se většinou jednalo o tanky s dělem ráže 37mm a Pz.IV většinou s krátkými děly L/24 ráže 75mm. Tanky s touto výzbrojí nebyly vždy v boji se sovětskými tanky příliš úspěšné a během roku musely býti narychlo přezbrojovány.


Počty německých tanků jsou (a docela přesně) známy, již od konce války.


Skupina armád Nord:
Jednotka:           
Pz.I/  Pz.II/ Pz.II Flamm/ Pz.III 37mm/ Pz.III 50mm/ Pz.35(t)/ Pz.38(t)/ Pz.IV/ PzBWf
1.Panzer division 
-        43            -                     -                  71            -             -            20         11

6.Panzer division 
-        47            -                     -                  -             155          -            30         13

8.Panzer division 
-        49            -                     -                  -              -           118          30         15Skupina armád Mitte:
Jednotka:       
Pz.I/  Pz.II/ Pz.II Flamm/ Pz.III 37mm/ Pz.III 50mm/ Pz.35(t)/ Pz.38(t)/ Pz.IV/ PzBWf
3.Panzer division
-         58           -                    29                81               -            -           32        15

4.Panzer division 
-         43           -                    31                74               -            -           20        8

10.Panzer division
-         45           -                     -                 105              -            -           20        12

17.Panzer division
12       44           -                     -                 106              -            -           30        10

18.Panzer division 
6        50           -                    99                15                -            -          36        12

7.Panzer division 
 -        53            -                    -                  -                 -           167       30        15

12.Panzer division 
40      33            -                     -                  -                 -           109       30        8

19.Panzer division 
42      35            -                     -                  -                 -           110       30        11

20.Panzer division 
44      31            -                     -                  -                 -           121       31        2

40.Panzer Abteilung
29      18           -                     -                  -                 -            -            3        4

100.Panzer Abteilung
-       25           42                   5                  -                 -            -           -          4

101.Panzer Abteilung
-       25           42                   5                  -                 -            -           -          4

Skupina armád Süd:
Jednotka:              
Pz.I/  Pz.II/ Pz.II Flamm/ Pz.III 37mm/ Pz.III 50mm/ Pz.35(t)/Pz.38(t)/ Pz.IV/PzBWf
9. Panzer Division
    8       32            -               11                    60              -             -            20         12

11. Panzer Division
    -       44            -               24                    47              -             -            20           8

13. Panzer Division
    -       45            -               27                    44              -             -            20          13

14. Panzer Division
    -       45            -               15                    56              -             -            20          11

16. Panzer Division
    -       45            -               23                    48              -             -            20          10
Zálohy OKH:
2. Panzer Division
   -        -           -                   -                    -               -             -             -               - 

5. Panzer Division
   -       -            -                  17                   -               -             -             6              -Co celkově závěrem? Jednoznačná početní převaha Sovětů, taktická výhoda Němců....

  Sověti   -  Němci
Celkový počet tanků:                                       23 312      5162
Celkový počet bojeschopných tanků:                   18 897      5162 (?)
Celkový počet bojeschopných tanků 
na východní frontě:                                            10 746      3494
,,Moderní tanky" (T-34,KV, Pz III50mm, Pz.IV)   1861         1155    
 
Z údajů zde uvedených je jasná sovětská převaha. Proč tedy prohrávali? Důvodů je několik:
1) Zastaralá sovětská doktrína použití tanků
2) Poměrně nedávné čistky v Rudé armádě, jež ji připravila o dost výborných velitelů
3) Německé osádky byly předchozími boji zocelené v boji a měli větší zkušenosti ohledně tankového boje a taktiky
4) Spousta tanků Rudé armády byla zničena buď za přesunu či ještě v domácích základnách. Mnoho tanků tak byla zničena teprve na počátku konfliktu...Pomalý postup Němců přes Ukrajinu:
Německý postup na Ukrajině byl pomalejší než by chtělo německé velení. Pomalý postup ovšem nebyl způsoben neschopností německých vojsk či nedostatečným zásobováním. Zde na Jihozápadním frontu (Kyjevský vojenský okruh) soustředili Sověti obrovské masy svých vojsk včetně většiny tankových vojsk.
Tím získali proti německé skupině armád Jih obrovskou převahu.

Hlavní úder měl podle plánu vést Jihozápadní front, který měl mít k dispozici celkem 122 divizí (z toho 28 tankových). Jihozápadní front měl společně se Západním frontem obklíčit německé síly východně od Visly v prostoru Lublin a postupovat ve směru Katovice - Krakov na stanovenou linii.


Žádné komentáře:

Okomentovat