pátek 6. dubna 2012

Bitva o Hodonín, duben 1945

Předehra bitvy:
Již 11.dubna 1945 se v okolí řeky Moravy poblíž Hodonínska dala jasně poznat dělostřelecká palba, kterou vedly jednotky Rudé armády a Rumunské královské armády. V té době bylo slovenské město Holíč pevně v rukou Rudé armády a jednotky 53.armády postoupily k obci Kopčany. Německé dělostřelectvo se snažilo palbu opětovat. To se ale v 8.30 ráno stáhlo ze slovenského území a zaujalo obranu podél řeky Morava a v prostoru Hodonína. Přesně v 9.00 palba přestala a pozorovatel z hodonínské radniční věže hlásil, že se ruské jednotky blíží k řece Moravě.

V 11.30hod. začalo ruské dělostřelectvo a minomety ostřelovat střed Hodonína. K 14.hodině se rozezpívaly i pověstné Kaťuše. Palba přestalo v 14.45 hod. Němci ovšem nelelkovali za podpůrné palby ze svých tanků a děl zničili všechny mosty přes řeku. Bylo přerušeno i telefonní a elektrické spojení se slovenskou stranou. Po páté hodině se objevilo nad Hodonínem jedno ruské letadlo, udělalo dva okruhy přes centrum města a odletělo. Po 21.hodině Němci kompletně dokončili vyklizení slovenské strany. Boje a dělostřelecké přepady pokračovaly po celou noc.

12.dubna ještě za tmy se německé jednotky stáhly za Starou Moravu z posledního kousku drženého slovenského území. Po šesté hodině ranní vyhodili zbytek mostů včetně nového jezu s lávkou a pověstného Masarykova mostu. Rusové opět zahájili po šesté hodině palbu z děl. Ta trvala do 10.hodiny.

V 8.45 ráno postihl Hodonín nálet ruského letectva, jež bez přestání trval 45 minut. Po něm nastala palba z děl a kaťuší a zasáhla i prostory, které byly v listopadu 1944 ušetřeny americkým náletem. V 10.23 napadla ruská letadla přemisťující se tanky a vozidla v samotném městě. Po nich přiletěly ruské stíhačky a v nízkém letu postřelovaly prázdné ulice. Kvůli velkým ztrátám Němci vyklidili po krátké přestřelce s průzkumníky RA hřbitov. Ten dostal zásah z 64 těžkých děl a leteckých bomb. Ovšem nebyl obsazen.

Útok:
Němci zaujali obranu u železniční tratě Hodonín-Přerov,pár set metrů od prvních obydlí. Po 11.hodině palba dělostřelectva utichla na obou stranách. Ta se o 12.45 polední znovu obnovila a zasáhla do ní i letadla a Kaťuše. Jednotky 203.střelecké divize RA zahájily útok o přístupy k lesu. Hřbitov byl kompletně obsazen v 14.00 a zároveň Rusové obsadili i silnici Rohatec-Hodonín. Rusové obsadili jižní stranu severní dráhy a očekávali posily.

Rusové zařídili na hřbitově telefonní štáb a předsunuté velitelství. Rusové ,co si zajistili další posily a podporu, postupovali opět do centra města. Tomuto postupu předcházel krátký nálet letadel a bubnová palba dělostřelectva RA. O půl třetí byl obsazen po bojích s německou pěchotou (spíše hlídky očekávající postupující rusy a měly se hned stáhnout) prostor Mrkotánek až k železničnímu prostoru. Tím se dostali k dnešní Marxově ulici.

V 16.30 zahájili přímý postup do města a kompletně obsadili Marxovu ulici. Němci zaujali obranu v lesích na Pánově. Přibližně ve stejné době se dostaly přes řeku i jednotky poručíka Ilajeva a pronikly ke Staré Moravě. Němci se tvrdě bránili na tzv. Kypě-umělém pahorku, jež byl tvořen vytěženou hlínou při regulaci řeky Moravy v předchozích letech.

Rusové dotáhli podle pamětníků jedno dělo a minomety. Němci byli donuceni se stáhnout.

V 16.45 se německé krycí jednotky stáhly z oblasti Rybářů a vyhodily za sebou most.
O půl páté postihl jižní část města (dnešní Jižní ulice a okolí Brandlovy ulice) další dělostřelecký přepad. Sověti pronikli do dnešní Štěpnice a z druhé strany začaly postupovat další jednotky RA společně s Rumunskými jednotkami z jihu od Staré Moravy. Němci se stáhli na další obranou linii polesí Černé bláto, ke Studené chodbě a k Červeným domkům. V 18.50 opět propukla další dělostřelba ,jež ale město už přestřelovala. Okolo 19.hodiny obsadili Rusové cukrovar a zajali zde asi 30 německých vojáků (Wehrmacht). Odtud postupovali k radnici, kde se odehrál hodinový boj se zakopanou pěchotou SS. Střed města byl kompletně obsazen po 20.hodině.
V samotném Hodoníně se opět zakopali vojáci RA v očekávání dalšího protiútoku. Ten nepřišel a město se probouzelo do prvního dne, kdy se jeho občané mohli ve vzduchu nadechnout svobody. K dobytí Hodonína blahopřál jednotkám 53.armády i samotný Stalin. Bitva o Hodonín byla přímo ukázková akce, kdy Rusové přesvědčily nepřítele o tom, že půjde o přímý útok. Bleskově jednotky RA pronikly pozicemi mimo město a obsadily okolní vesnice, což prakticky dostalo Hodonín do neúplného obklíčení.

Dne 23.dubna opět otevřela většina obchodů v Hodoníně a do 30.dubna bylo opět zprovozněno i železniční spojení. Poslední náznaky války nad Hodonínem se objevily když se snesla německá stíhačka nad jižní částí města a u Lužic byla sestřelena sovětskými stíhači.


Následky bitvy:
Bylo zničeno 62 mostů, na železničním nádraží bylo vše zařízení výbušninami zničeno. Dopravu blokovalo 6 lokomotiv a z tisícovky vagónů zůstalo asi 250 nepoškozeno. Do 2.května bylo spojení obnoveno na trase Hodonín-Moravský Písek.
Velké škody utrpělo zemědělství. Bu´d Němci či rusy bylo z okresu odvlečeno nad 2500 koní a 700 hříbat. Bylo ukradeno přes 1000ks hovězího dobytka. Z počtu 2662 budov ve městě bylo 143 kompletně zničeno, 121 těžce poškozeno, střední škody jako zničení střech či zdí mělo 334 budov a lehké poškození utrpělo 1407 budov včetně radnice. Osvobození okresu Hodonín stálo mnoho životů:v době bojů zahynulo 39 občanů Hodonína,1179* vojáků RA a 552* vojáků Rumunské královské armády. První vzpomínková slavnost na osvobození města se konala 17.března 1946.

Přehled sovětských a německých sil a ztrát:
Německé jednotky:
Hodonín bránila část 72.armádního sboru skupiny armád Ostmark. 8.pancéřová divize, 271.divize lidových granátníků a 182. pěší divize.

Německé ztráty za 13.duben 1945:**
V samotném Hodoníně bylo 130 německých vojáků zabito a 350 zajato. U silnice Rohatec-Hodonín zabili vojáci 227.střelecké divize nad 50 německých vojáků a 19 zajali. Na Pánově (místní část Hodonína) bylo zabito 40 vojáků Wehrmachtu a SS. Nezjištěný počet Němců byl zajat v bývalém UP závodě.
Internováno bylo po válce 471 osob-civilisté. Z toho bylo 28 Rakušanů, 62 říšských Němců, 8 sudetských Němců,1 Slovák.

Ruské a rumunské jednotky:
Proti těmto německým jednotkám čelila 53.armáda gen. por. I.M.Managarova. Počátkem dubna 1945 měla ve stavech 30 370 vojáků (ve dvou střeleckých sborech),49. a 57. střelecký sbor s 25. tankovým plukem s 41 tanky, 11.dělostřeleckou divizí s 577 děly, minomety a raketomety, 461. motorizovaným pontonovým plukem, 27.PL dělostřeleckou divizí a 54. ženijní brigádou. Operačně zde byla podřízena 1.rumunská královská armáda složená z 4.armádního sboru, 2. a 3. horské divize, 2.pěší divize a 1. dělostřelecký pluk. Dále 7.armádní sbor s ložený z 10. a 19.pěší divize, 9.jezdecké divize,7.dělostřeleckého pluku s podpůrnými jednotkami, 1.královský gardový pluk, část 2.tank.pluku, 1.samostatný protitankový pluk a 9.PL oddíl.

Ze vzduchu je podporovaly letadla 6.gardové, 13.gardové a 331.stíhací letecké divize (IAD) a letadla 14.gardové a 279.stíhací divize, celkem 216 stíhacích letadel. 5,.letecká armády zase disponovala  jen středními dvoumotorovými A-20 Boston, 218.noční bombardovací letecká divize operovala  s 55 letadly PO-2.

*celkové ztráty na Jižní Moravě
**ztráty pouze v Hodoníně či blízkém okolí náležícím do katastru obce


Zdroj:Hodonín ve válce a okupaci 1939-1945
(kolektiv autorů:Mgr. Lubor Nedbal, Mgr. Miloš Hynek, Mgr. Galina Rucká, Vlastimil Schildberger)

Žádné komentáře:

Okomentovat