středa 18. ledna 2012

Infanterie-Ersatz-Bataillon 162

162. náhradní pěší prapor
rezervní jednotka 61. pěší divize, Wehrkreis I


 162. náhradní pěší prapor je jednou ze záložních jednotek německého Heeru postavených na území Protektorátu Čechy a Morava v průběhu druhé světové války. 

Samotná jednotka vznikla již v době Protektorátu Čechy a Morava a to roku 1940 v jihomoravském Hodoníně. Vznikla přejmenováním ,,doplňujícího praporu od 23. pěšího pluku a spadala pod 151.pěší divizi Wehrmachtu. Prapor zajišťoval zálohu pro 61. pěší divizi a jeho mírové umístění bylo v městečku Lyck (dnes je to Elk v severovýchodním Polsku), vojenský okruh I. Od listopadu 1940 zajišťoval zálohu také pro 199. pěší divizi.
 V dubnu 1941 byl použit pro sestavení III. praporu741. pěšího pluku. Prapor byl 23.července 1941 přeložen zpět do Lyck, voj.okr. I. Od téhož data byl zároveň podřízen141.divizi. Dne 15.9.1943 byl prapor v Lyck rozdělen na Náhradní pěší prapor 162 a Rezervní prapor pěchoty 162.

 Po rozdělení spadal Náhradní prapor pod 401.divizi.  Rezervní prapor sloužil ke zformování 206. Rezervního pluku granátníků od 141. Rezervní divize a byl převelen do Běloruska. Oba prapory byly dne 15.10.1942 a 20.11.1942 přejmenovány na Náhradní prapor granátníků 162 a Rezervní prapor granátníků 162. Od 4.6.1943 spadal Náhradní prapor pod 461.divizi. Od září 1943 sloužil Náhradní prapor také jako záloha pro 244. pěší divizi. 

 V prosinci 1943 byl Rezervní prapor umístěn ve Smolewicze. 19. února 1944 se sloučil Rezervní prapor se Schattendivision Wahn a tím oficiálně zanikl. 31.března 1944 zanikl i Náhradní prapor. Vojáci byli rozděleni do praporů č. 2, 151, 312 a 400.

 
Rozdělení jednotlivých Wehkreisů (jednotka spadala pod č.I - Východní Prusko)

Žádné komentáře:

Okomentovat