neděle 23. října 2011

Vyhlášení válečných stavů na konci roku 1941

Vstup Spojených států amerických do války na straně spojenců doslova zamíchal kartami. Velká Británie získala mocného spojence pro vedení svých operací, který disponoval nedotknutým průmyslem a vojenským potenciálem.


8.prosince
 • Japonsko vyhlásilo válku USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Japonsko obdrželo vyhlášení válečných stavů od těchto států.
 • Mandžukuo oznámilo válečný stav s USA a Velkou Británií
 • Nikaragua a Nizozemská východní Indie vyhlásily válku Japonsku
 • Kanada, Nizozemsko, Indie a československá exilová vláda oznámili válečný stav s Finskem
 • Sovětský svaz potvrzuje pakt s Japonskem o neútočení nadále za platný
 • Brazílie oznámila pakt přátelství s USA, ale vojensky vyhlásila neutralitu (vstup do války 22.6.1942 po potopení šesti brazilských obchodních lodí německými ponorkami)
9.prosince
 • Egypt, Dominikánská republika, Haiti, Honduras, Kuba, Salvador, Mexiko a Panama vyhlásily válečný stav s Japonskem
10.prosince
 • Nový Zéland, Jihoafrická unie, Guatemala, Bolívie, Indie a Kolumbie vyhlásily válku Japonsku
 • exilové vlády Nizozemska, Francie a Belgie oznámily válečný stav s Japonskem
11.prosince
 • Německo, Itálie a Albánie vyhlásily válku USA
 • Dominikánská republika, Haiti, Honduras a Salvador vyhlásily válku Německu a Itálii
12.prosince
 • USA vyhlásily válku Německu a Itálii
 • Kuba, Nikaragua, Haiti, Honduras a Salvador vyhlásily válku Německu a Itálii
 • Bulharsko, Chorvatsko a Slovensko vyhlásily válku USA a Británii
 • Rumunsko a Maďarsko vyhlásily válku USA
16.prosince
 • československá exilová vláda oznámila, že je ve válečném stavu se všemi zeměmi vedoucími bojové operace proti USA, Británii a SSSR
19.prosince
 • Nikaragua vyhlásila válku Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku
20.prosince
 • Belgická exilová vláda vyhlásila válku Japonsku
24.prosince
 • Haiti vyhlásilo válku Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku

Vstupem USA do války se stala evropská válka a čínsko-japonský konflikt doslova světovým konfliktem. To způsobilo, že v Africe se na straně Britů objevili Svobodní Francouzi, Čechoslováci, Poláci, Australané, Zélanďané, Američené. Proti nim stáli Němci a Italové.

V Pacifiku se hlavními aktéry stalo Japonsko, USA a Británie, přičemž válečné operace proti sobě vedli Japonsko s Nizozemskem, Austrálií, Novým Zélandem a koloniemi Holandska, Británie a Francie.


Vstup malých států do války ovšem jen málokdy sloužil k přímým vojenským účelům. Jejich představitelé si spíše chtěli zajisti ochranu velkých států v případě agrese ze strany jiného státu, či sloužily díky své poloze jako strategické území ve válce, např. Panama. Satelity Německa v Evropě naopak vedly se Spojenci otevřenou válku, např. Slovensko a Rumunsko, jež měly svoje expediční sbory v Sovětském svazu a jejich letectva se účastnila na protivzdušné obraně Evropy proti angloamerickým leteckým svazům.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat