čtvrtek 27. října 2011

Polská armáda v září 1939


Polská armáda byla k 1.září 1939 organizována do sedmi brigád: 
-v Modlinu - generál Krukowicz-Przedrzymirski
-v Pomorze - generál Bortnowski
-v Poznani - generál Kutrzeba
-v Lodži - generál Rommel
-v Krakowu - generál Szilling
-v Lublinu - generál Piskor 
-v Karpatech - generál Fabrycy

a jedné samostatné operační jednotky, jež byla umístěna v Narewě - generál Mlot-Fijalkowski

a rezervy, tvořených z:
samostatná armáda "pruská" - generál Dab-Biernacki 
-tři operační skupiny - Wyszkow, Tarnow a Kutno - všechny zčásti zformovány

Celkem 39 pěchotních divizí, 11 elitních jezdeckých brigád, 3 horské brigády a 2 obrněné motorizované brigády. Tankové síly disponovaly celkem:
-241 tanky a 32 obrněnými vozidly (v Lodži, Krakowu a Karpatech)
-234 tanků a 52 obrněných vozidel (v Pomorze, Poznani, Modlinu a 4 operační skupiny)
-185 tanků (rezervy)

Celkově polské síly zahrnovaly okolo 1.000.000 vojáků (podle úplných plánů mobilizace, která započala 31. srpna, mělo být zmobilizováno 1.350.000 vojáků), kolem 900 tanků, 4300 děl a houfnic a kolem 1120 letadel různých typů.


Tanky
Polská armáda disponovala celkem asi 880 kusy tankové techniky či obrněných automobilů:
-574 TK a TKS tančíky (lehké průzkumné tanky)
-102 tančíků Renualt FT-17
-132 tančíků 7TP
-38 tančíků Vickers 6ton
-49-53 lehkých tanků R-35
-3 lehké tanky Hotchkiss H-35
-90 obrněných automobil wz.28
-13 obrněných automobilů wz.29
-90 obrněných automobilů wz.34

Polské obrněné síly byly organizovány do lehkých tankových praporů (1., 2. a 21.) a lehkých tankových rot (1., 2., 111., 112., 113., 121. a 1 a 2 obrana Varšavy). Navíc mohly býti nasazeny i obrněné vlaky, celkem 11 vlakových souprav, plus další čtyři improvizované, postavené během konfliktu.


Dělostřelectvo

Teritoriální PVO měla k dispozici celkem 314 PL děl:164 x 40mm Bofors vz. 36
80 x 75mm vz. 97
14 x 75mm vz. 44
12 x 75mm vz. 14
44 x 75mm vz. 36

Armádní jednotky pak měly k dispozici celkem 126 PL děl 40mm Bofors vz. 36.

Pozemní síly disponovaly následujícím počtem děl:
-27 x Moździerz 220mm wz. 32 Škoda -900 x houfnice w.1914/19
-341 x houfnice wz.1917 155mm
-1200 x PT dělo Bofors vz.36 ráže 37mm
-24 x horská houfnice wz.1906 ráže 65mm
-1374 x Armata 75mm wz. 1897 Schneider
-466 x Armata 75mm wz. 02/26 "Prawosławna"
-254 x Armata 105mm wz. 13 i 29 Schneider
-38 x Armata 120mm wz. 1878/09/31 a wz. 1878/10/31 SchneiderLetectvo
U bojových jednotek bylo k 1.9.1939 zařazeno celkem cca 408 letounů:
-30 stíhacích PZL P-7a
-20 stíhacích PZL P-11a
-110 stíhacích PZL P-11c
-114 lehkých bombardovacích a průzkumných PZL P-23B „Karaš“
-36 bombardovacích PZL P-37 „Loš“
-49 pozorovacích a spojovacích Lublin R-XIII C/D
-35 pozorovacích a spojovacích RWD-14 „Czapla“
-13 plovákových Lublin R-XIII (hydro), R-VIII (hydro).

Dopravní a spojovací letectvo -cca 102 pomocných letounů:
-62 cvičných RWD-8
-28 civilních RWD-13
-2 dopravních Fokker F VII/3m.

V různém stupni rozpracovanosti a v opravnách se nacházelo cca 280 letounů, které mohly být použity pro doplňování ztrát:
-35 stíhacích PZL P-7
-40 stíhacích PZL P-11
-60 lehkých bombardovacích PZL P-23B „Karaš“
-45 bombardovacích PZL P-37 „Loš“
-30 pozorovacích a spojovacích RWD-14
-70 pozorovacích a spojovacích Lublin R-XIII.

Podle dostupných údajů však polské bojové letectvo obdrželo během celé kampaně jako doplněk pouze asi 70 strojů, a sice 3 x P-7, 5 x P-11, 32 x P-23, 9 x P-37, 21 x RWD-14 a R-XIII.

Žádné komentáře:

Okomentovat