pondělí 7. srpna 2017

Britský žalobce v Norimberku o Německu

'Hitler a německý lid nechtěli tuto válku. Neodpověděli jsme na různé Hitlerovy nabídky míru. Teď musíme přiznat, že měl pravdu. Místo spolupráce s Německem, kterou nám nabídl, nyní proti nám stojí obrovská, imperialistická síla Sovětů. Stydím se, za to vidět stejné záměry, ze kterých jsme obvinili Hitlera, nyní pokračují pod jiným jménem.''

-Sir Hartley Shawcross, britský hlavní žalobce v Norimberku

Churchillova genocida v Indii

Rok 1943, Indie - na ulicích leží mrtví či umírající Indové na vyhladovění, když nechal předtím W. Churchill násilně zabrat jejich potraviny a hlavně obiloviny s rýží, tvořící většinu již nedostatečných potravin.
Jednalo se tedy o genocidu 5 milionů Indů, jelikož Churchillovi muselo být nanejvýš jasné co se bude dít, když zde sebere obyvatelstvu drtivou většinu již nedostatkových zásob ...
A otázky na konec:
- slyšeli jste o této genocidě nebo furt slyšíte jen o chudácích Židech?
- proč za tento čin s jasným následkem částečné genocidy Churchill ani nikdo jiný z jeho vlády nebyl potrestán ve stylu Norimberku?
- víte, že tyto události byly jedním z důvodů, proč Indové začali vstupovat do německých a japonských vojenských oddílů s cílem bojovat proti britské nádvládě?
- když lžou v tomto či to tají, proč bychom jim měli věřit to, co dodnes tvrdí o své ,,pravdě"?

Helouvín' vs. keltský svátek Samhain

Blíží se nám ,Helouvín' ale o co se jedná? (Jde o můj skromný názor)
Je to původně keltský svátek, ale nikoliv v dnešní podobě - to co předvádí Američané již nemá s původním keltským svátkem nic společného..... Nebo alespoň si nemyslím, že Kelti běhali ve směšných (neplést s legračními) maskách, uctívali vampýry, vlkodlaky s oživlými mrtvými a v rámci ,slavností' si do vydlabených dyní dávali bonbóny atd.
Naopak je to srovnatelné s našimi Dušičkami, kdy se uctí mrtví předkové a vzpomíná se na ně ....
I když se objeví takoví, kteří mu dají opět křesťanskou podobu a argumentují názvem svátku kdy má znamenat All Hallows Eve, což je až novější upravené pojmenování ...
Ony i Vánoce dřív nebyly Vánoce (pojmenování a styl oslavy je někdy z 19. století?), nýbrž byl slaven pohany jako zimní slunovrat (konec jednoho období a příchod druhého) ...

Polsko - německé vztahy za Pisuldskeho

Tiskovina polské nacionální socialistické strany z roku 1933. O tomhle se moc nemluví, že Poláci měli velmi dobré vztahy s Německem, zejména v době, kdy ještě žil polský maršál Pilsudsky. Škoda, že se jen stali obětí britské politiky, která je na strčila proti Německu. Oni by se určitě domluvili ohledně palčivých problémů jako vybudování koridoru přes Polsko do východního Pruska na náklady Německa a národnostní problémy menšin, které rostly v Polsku ...

6.6.1944 - prohra Evropy

kdyby vojáci 6. června 1944 viděli, co svou odvahou uvádí do pohybu, odhodili by pušky a přidali se k obráncům. Na otřepané reakcionářské nesmysly už nám nezbývá čas. Je třeba říct, že Američané, Britové a další padlí v Normandii nezemřeli pro nic. Jejich smrt učinila životy jejich potomků horší a zajistila jim zánik ve vlastních zemích. Zemřeli, aby mohl zemřít Západ.
Bez ohledu na to, koho považujeme za zodpovědného za současnou mizérii Západu, je úkolem současné generace zvrátit výsledek té hrozné Druhé západní občanské války. Ve jménu krve prolité před 70 lety na obou stranách musíme zajistit, aby nejhorší prohra Evropy nebyla její prohrou poslední.
„Příště budeme bojovat bok po boku.“Gregory Hood

Proč neposílat pomoc do Afriky a uprchlíky odmítat z pohledu Evropy


Uplynuly tři roky (plus dva dny) ode dne, kdy prezident Zimbabwe Robert Mugabe nařídil 24.11.2013 předat »černým lidem« farmy vedené a vlastněné zbytky bílé komunity v Zimbabwe, a předat i firmy a podíly ve firmách černým Zimbabwanům.
Již před tímto úžasným rozhodnutím museli bílý farmáři doslova bojovat o přežití. A pokud píši bojovat, tak to nemyslím obrazně. V roce 2013 4.500 bílých farmářů v Zimbabwe, z nichž většina byla potomky Britských osadníků, případně Bůrů, kolonistů, kteří přišli z Jihu Afriky. Musela buďto; doslova bojovat o přežití a nebo utéct ze země. Lidé, jejichž předkové 112 let kultivovali a zásobovali Afriku jídlem, museli opustit Zimbabwe.
Původní obyvatelé Království Mapungubwe (9. – 14. století), které se nalézalo na území dnešní Zimbabwe, určitě nebyli žádní svatouškové. Ale čile se věnovali obchodu se zlatem, slonovinou a otroky s Araby. Skládalo se z etnik Pedi, Sotho a Shona. Zůstali po nich starověké památky, kamenné stavby chráněné UNESCO. A docela jistě to tedy nebyli dnešní černí obyvatelé této země.  
Zhruba roku 1300 – 1600 kdy vzniklo Velké Zimbabwe, které se nacházelo i na části dnešního Mosambiku, a po osidlování země Portugalci, Shona civilizace zanikla. Portugalci převzali bez skrupulí jejich obchodní cesty a obchodování s Araby jak v obchodu se slonovinou, tak zlatem, tak i otroky. Mezi tím, již přijíždí také bílí osadníci jak z Británie, tak z kolonisté z jihu Afriky. Tedy Afrikánci - Burové. Směs Holanďanů, Němců, Vlámů, i Francouzů + již zmiňovaní Britové.  To vše v 17. Století. Roku 1821 přichází etnikum Zulu, kteří dnes žijí na území Zimbabwe.

Každopádně, roku 1980 byla vyhlášena nezávislost na Velké Britániia, a Zimbabwe dostává svého prvního prezidenta jménem Canaan Sodindo Banana. Po sedmi letech odchází a na trůn (zde to opět lze použít doslova) dosedá Robert Gabriel Mugabe, který zastával od roku 1980 úřad premiéra. Jeho úřad se jmenuje prezidentský úřad, ale rozhodně si jej nelze spojovat s funkcí prezidenta, kterou známe ze západní civilizace. V roce 1980 také přišla pozemková reforma, a bylo vyvlastněno 46,5% půdy, kterou vlastnili bílí farmáři. Z 6000 farmářů se stali bezzemci. Vláda Velké Británie se průběžně snaží kompenzovat farmářům jejich ztráty a v roce 1997 se vláda Britského premiéra Toniho Blaira rozhodne zastavit vyplácení kompenzací.  V roce 2000 a to konkrétně 6. Dubna 2000 je vydán v Zimbabwe zákon, který umožňuje vyvlastňování půdy. Takže vše bez jakékoliv náhrady.

Dostáváme se k roku 2013, k 24. Listopadu.
Všichni dostali pouhý měsíc na to, aby dobrovolně vydali svůj majetek a odešli ze země. Pokud ne, budou zabiti. A skutečně byli farmáři zabíjeni. Existují o tom stovky článků, které si můžete vyhledat sami.
Ekonomika Zimbabwe se zhroutila, a ze země odešlo 3,4 milionu obyvatel. Pozor, jde o ¼ populace země! Hyperinflace se roztočila a dosáhla na neuvěřitelných 231 milionů % v červenci 2008. To není překlep, to jsou reálná čísla. Peníze jsou naprosto k ničemu. Za nákladní auto plné bankovek, nemáte šanci koupit ani bochník chleba.

Obyvatelé Zimbabwe padají a umírají hlady, ačkoliv to byla dříve obilnice Afriky. Pan prezident Mugabe žádá bílé farmáře, aby se vrátili.
http://qz.com/458137/mugabe-is-asking-back-the-white-farmers-he-chased-away/

Proč by to kdo dělal? Chtěli si vládnout sami, mají přesně to co chtěli. Takže pokud pomřou hlady, bude to pouze jejich volba. Tančili a radovali se, když znásilňovali farmářky a jejich dcery, když věšeli farmáře, vypalovali jejich domy a vyháněli je ze země.

Tomu kdo pošle byť jediný dolar, jedinou libru, jedinou korunu, zkrátka jediný „fufník“ do Zimbabwe, zabavit veškerý majetek. A komplet sakum prdum to poslat do oné země na podporu těch chudáků, kteří se mají zle vlastní vinou. Pokud je někdo chce podporovat v tom, tak ať je tedy podpoří vším co má. A navíc, takovéto lidi poslat s jejich majetkem k Mugabemu, aby mohli pomáhat osobně.
Zde ve Velké Británii, stojí před ambasádou Zimbabwe u Trafalgar Square směrem na ulici Strand, po levé straně každý den davy lidí, kteří protestují proti Mugabemu tak, že sepisují petice, tančí, buší do bubínků, zastavují kolemjdoucí turisty, a nutí je pod petice se podepsat. Britové již tak naivní nejsou, a kašlou na podepisování těchto peticí. Země dnes spoléhá na dárcovství, a obviňuje bílé darebáky z toho, že se na ně vykašlali a nechali je na holičkách.
Tafadzwa Musarar, který za Zimbabwe žádá mezinárodní společenství o humanitární pomoc, požaduje navýšení dárcovství USA z 212 milionů dolarů na 352 milionů dolarů pro budoucí rok. Jinak hrozí zemi humanitární katastrofa. 5,2 milionů lidí hladoví. Viz odkaz.
 http://www.newsdzezimbabwe.co.uk/2016/11/zanu-pf-in-corrupt-food-for-votes-deal.html
Ano to je problém. Ale my jsme ho zavinili? My máme cítit vinu?
Také máte pocit, že takto je to zle?

Německé zbrojení a vojenská agrese - mýty vs. fakta


Stavy zbrojení v letech 1933-43 .... navíc prvotní zbrojení bylo směřováno na obranu hranic (ano, původní armáda čítala 100 000 mužů bez těžké výzbroje a to není ani na zabezpečení tří větších měst), proto je pravda, že Německo zbrojilo, ale v jakém smyslu - budování betonových i polních opevnění, lehkého tažného dělostřelectva a vojenských posádek obranného charakteru ....
To bylo to mohutné zbrojení a 20% v roce 1938 oproti roku 1933 by na tyto výdaje, jež jsem popsal i odpovídalo.
Navíc v roce 1938 německá armáda měla 52 divizí s různým stavem bojeschopnosti a 700 dělostřeleckých proti 600 bateriím, jež měla čs. armáda. Což při porovnání velikosti území mluví v neprospěch Německa.
Navíc Německá armáda měla oproti čs. armádě pouze dva vycvičené vojenské ročníky pěchoty, čs. armáda měla plně vycvičené ročníky narození 1918-20 plus starší ročníky včetně bývalých legionářů, čili plně vycvičené stavy pěchoty (a nejen ní) ....

To je to masivní zbrojení a německá útočná armáda?